Perfect Water

Perfect water icon and page

Pool Fix kan verschillende typen (automatisch opschonende) systemen toepassen om er voor te zorgen dat u altijd een perfecte kwaliteit water heeft. Ons assortiment bevat Zout Electrolyse Systemen, UV systemen, chloor dosis systemen en PH en ORP controles.

Zout Electrolyse Systemen – Pool Fix leveren en installeren zout electrolyse systemen. Electrolyse systemen ontwikkelen een natuurlijk voorkomend chloor van zout dat van tevoren is opgelost in uw zwembad. Een concentratie van 4 – 6 g per liter is volodoende voor de werking van het systeem, dat is zes keer lager dan de zee en vergelijkbaar met zout oplossingen. Zout systemen voorkomen huid en oog irritaties en kunnen in sommige gevallen helpen bij medische huid problemen. Met het zout systeem kunnen we ook automatische PH en ORP controles installeren die de ontsmetting en water balans van uw zwembad volledig automatisch maakt en waardoor het onderhoud van uw zwembad veel minder veeleisend wordt en het zorgt voor altijd perfect water.

UV Systemen – Ultra Violet Systemen doden bacteria, virussen en andere organismen door het zwembad water door een gesloten kamer te laten lopen waarin een UV lamp brandt. Deze systemen worden normaal gebruikt samen met andere ontsmettende systemen maar er kan een veel lagere dosis ontsmettende producten worden gebruikt. Bijvoorbeeld: wanneer u een chloor zwembad heeft kunt u tot 70% chloor besparen door het UV systeem toe te voegen aan uw bestaande uitrusting waardooor het zwemmen veel plezieriger wordt doordat de geur van chloor verdwijnt en ook de irritatie van ogen en huid waarbij u bovendien geld bespaart en het is omgeving vriendelijker.

Chloor doseer systemen – Deze systemen geven u een komplete controle hoeveel chloor in uw zwembad gaat. Anders dan chloor tabletten die oplossen afhankelijk van de water temperatuur en pomp uren, bepaalt u met dit systeem het chloor gebruik, afhankelijk van het zwembad gebruik.Wanneer het systeem bemerkt dat het zwembad de van tevoren bepaalde hoeveelheid heeft bereikt,stopt de dosering. Wanneer het systeem bemerkt dat het chloor peil gedaald is beneden de gewenste hoeveelheid, zal het automatisch meer chloor aan het zwembad toevoegen.

PH Controle – PH controle past automatisch de pH van uw zwembnad aan tot de van te voren ingestelde hoeveelheid, dat is tussen 7.2 en 7.6 om de eenvoudige reden dat de pH van uw ogen 7.4 is. Bij dit systeem hoeft u niet steeds zelf de pH te testen en aan te passen en in zones waar de water kwaliteit slecht is zal de pH het steeds perfect houden. Ph is één van de belangrijkste parameters van uw zwembad. Niet correcte pH kan leiden tot huid irritatie en prikkende ogen en daardoor zullen de chemicaliën die u aan uw zwembad toevoegt niet goed werken. Bijvoorbeeld: chloor efficiency bij correcte pH van 7.4 is 56%, bij een pH van 8.2 is het slechts 16%, dus geeft weinig ontsmetting.

ORP controles – ORP staat voor Oxidatie Verlaging Potentie en is in praktische bewoordingen een meting hoe effectief ontsmettingsmiddelen zoals chloor algen, bacteriën en virussen kunnen vernietigen. In samenwerking met een zout systeem bij voorbeeld kunt u de ontsmetting van uw zswembad geheel automatisch controleren.